суббота, 17 сентября 2016 г.

Δάκρυα Μετανοίας: Από το θάνατο ανοίγουν για τον καθένα οι πύλες της...

Δάκρυα Μετανοίας: Από το θάνατο ανοίγουν για τον καθένα οι πύλες της...:  Η σκέψη του θανάτου είναι ικανή να παρακινήσει τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Μας είναι και γνωστός και άγνωστος ο θάνατος. Γνωστός, γιατί ...

+++
'' Единственный путь через истинное покаяние '

Субботу, 27 август 2016
После смерти открытой для всех врата вечности, путь к вечному блаженству или вечные страдания. (Святитель Тихон Задонский)

 Мысль о смерти достаточно, чтобы побудить грешника к покаянию. Он известен и неизвестная смерть. Известный, потому что мы знаем, что все умрут. Неизвестно, потому что мы не знаем, когда, где и как умирать.

Чем дольше мы живем, тем больше он снижает нашу жизнь, как истощаются наши дни и приближающейся смерти.


Мы ближе к сегодняшнему дню, чем вчера, на этот раз по какой предыдущей. Смерть шагает невидимым за Аптон каждого, а затем грейферы не подозревает его. Тем не менее, почти все люди - и даже здоровым и сильным - делает следующие мысли о себе по:

- Я буду жить совсем еще. Это далеко мой конец. Я буду собирать богатства и радоваться. Но вдруг устремляется против их смерти и исчезают мечты и желания. И быстро умирает, он прописал к самому долговечностью. И оставляет ему груз своего тела в мире, он хотел, чтобы собрать богатства. Таким образом, наш неизвестный конец, христиане.

Доброжелательное Бог, который заботится о нас хорошо, так что множество, поэтому мы всегда готовы и прибегая к искреннему покаянию. С чем оставит человека отсюда, mafto и будет представлен перед критерием Христа.

Братья, давайте внимательно обдумать эти слова и дайте нам покаяться, а не ехать в вечность с нашими грехами и прибавьте maftes sekeino суд. Наш милостивый Бог обещал Свою милость, но не обещал нам, что мы будем жить на следующее утро. Это делается для того, чтобы быть осторожным, и когда мы просыпаемся, помните нашу смерть, чтобы исправить себя, чтобы подготовиться к нашей прогулке, чтобы благословили конец. Это страшный час смерти.

Все святые думали и плакали, умоляя доброжелательное смилуется над ними в то время. Удивительно! Cry святых к смерти мышления, и грешников, но не трогали, хотя каждый день кто-то умирает см. Бедные грешники! Почему мы спим в то время как дьявол, как вор хватает наше спасение? Давайте писать в нашей памяти время смерти и давайте быть готовы. Apaftin будет, если человек будет вечно счастливым или вечно несчастным.

После смерти открытой для всех врата вечности, путь к вечному блаженству или вечные страдания. Собственные приоритеты станция человек начинает жить или умереть вечно. Где теперь те, кто жил до нас и проводили свою жизнь не раскаивается, с разврата и удовольствия? Процент них оставил мир, оставив здесь все свои радости. Они привели всех в своем месте, ожидая последнего кризиса, поэтому будет получать вознаграждение за свои работы.

Поэтому, если еще не пришло для нас в то время, мы всем сердцем обратиться к Богу нашей верой и покаянием, чтобы выиграть вечность. Дорогой Christiane! Смерть следует за нами шаг за шагом, не видя его, и, наконец, приходит тогда вы меньше всего этого ожидаете. Поэтому вы должны следовать в состоянии покаяния, готов всегда и везде для вашего отъезда. Благоразумный слуга всегда бодрствует и ждет, когда Господь призовет.

Проснись и вы ждали, когда вызвать своего Учителя, Христа. Для того, чтобы жить так, как вы хотели бы найти в смерти. Жить с благочестием и работать со страхом и трепетом для вашего спасения. Это не будет лишен вечное спасение, подаренного нам Господом нашим Своей кровью и Своей смертью. Таким образом, вы закончите вашу христианскую жизнь. И это действительно блаженны мертвые, умирающие верными Господу и быть едины с Ним ".

Смерть (святитель Тихон, архиепископ. Воронеж и Задонск)

Комментариев нет:

Отправить комментарий